D VİTAMİNİ VE ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ

D VİTAMİNİ

D Vitamini konusundan önce kısa bir bilgilendirme yapmak istersek… Günümüzde doğum ve üreme sistematiğinde birçok yan etkiler yeni ve normal doğumların azalmasına yol açmıştır. Birçok suni ürünler, yanlış beslenme, gereksiz antibiyotik kullanımları, hormonlu besinler, yaşam stresi, hava kirliliği ve genetik bozukluklar gibi daha birçok etken üreme sisteminde ve doğurganlıkta azalmalara yol açmaktadır.

Tüp bebek konusunda Türkiye de sayılı isimler içerisinde olan Prof Dr Tülay Okman Kılıç ise başka bir konuya değinerek üreme sistemi üzerindeki etkilerini bizlerle paylaştı. Estetik Haberleri olarak bizde sadece üreme sisteminde (Reprodüktif Sistem) değil her anlamda ne kadar önemli olduğunun üzerinde durulması gerektiğini Prof.Dr. Tülay Okman Kılıç’ın kaleminden sizlerle paylaşıyoruz.

Vücudumuzda kalsiyum ve fosfor dengesini sağlayan ve kemiğin yapılanmasında önemli rol oynayan steroid yapıda bir hormondur. Kemik ve vücut sağlığımız için yeteri kadar alınmasının gerekliliğinin bilinmesine rağmen sağlıklı gebelik ve üremedeki etkileri üzerine bilgiler yeni yeni açığa kavuşmaktadır.

Gebelikte D Vitamini ve Önemi

Gebelikte D vitamini hem hormon salgısını hem de bağışıklık yanıtını düzenler. Ayrıca hücre çoğalması ve farklılaşmasını da kontrol eder. Buna bağlı olarak gebelikte d vitamini yetersiz alındığında, bağışıklık sistemi kontrolsüz olarak aşırı çalışmaya başlar ve dolayısıyla hücresel immünite ve otoimmünitede artış gözlenir. Th1 lenfosit hücrelerinde çoğalmayı baskılamakla birlikte interferon gamma, IL2 ve TNF alfa gibi sitokinlerin de üretimlerini sınırlamaktadır. Sağladığı bağışıklık düzenleyici etki sayesinde embriyonun uterusa tutunduğu implantasyon süreci başarıyla gerçekleşir. Aynı zamanda B hücre çoğalması ve fonksiyonunu düzenleyerek gebeliğin devamını sağlamakta rol alır.

D Vitamini Eksikliği

D vitamini eksikliği hücresel immünite ve oto immünitedeki artışa bağlı olarak tekrarlayan düşükler, gebelik zehirlenmesi, gebelik diyabeti, bebekte gelişme geriliği ve erken doğum gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir. Ayrıca D Vitamini eksikliği kolon, meme, yumurtalık kanseri, erkekte prostat kanseri, inme, kardiyovasküler hastalıklar, metabolik sendrom, polikistik over sendromu, bakteriyel vajinozis, endometriozis, romatoid artritis, sistemik lupus eritematozus, multipl sklerozis, tip 1 diyabet, depresyon, şizofreni, çocukta otizime yol açtığı da saptanmıştır.

 

 

Prof Dr Tülay Okman Kılıç

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite

Tulay-Okman-Kilic

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.